استراتژی بازی در تورنمنت ها چیست ؟

استراتژی بازی در تورنمنت ها چیست ؟

تورنمنت های هفتگی میلیونی با ورودی رایگان در ریور پوکر خب بریم سراغ استراتژی بازی در تورنمنت ها در تورنمنتهایی که شما تعداد معینی چیپ در شروع دارید و مثل کش گیم نمیتونین دوباره بعد از اتمام پولتون , سرمایه وارد میز کنین و استراتژی بازی کاملا متفاوت با بازی میزهای کش...