پوکر باز حرفه ای کیست ؟

پوکر باز حرفه ای کیست ؟

آموزش سایت پوکر

poker online

1 – حرکات پوکر باز حرفه ای اصلا قابل شناسایی نیست اما خوب بلده با کارتهای خوب بازی کنه .

2 – این بازیکن گاهی با شما،گاهی با پات،و خیلی وقتها با پوزیشن بازی میکنه .

3 – یک بازیکن خوب کاری میکنه که بقیه اول فکر میکنن بازیکن بدیه ( مگه از قبل بشناسینش ) .

4 – بازیکن برنده میدونه که گاهی کارتهای خوب هم میبازن .

5 – بازیکن برنده وقتی قراره ببره بیشترین ضربه رو به حریف میزنه و وقتی فکر میکنه قراره ببازه کمترین پول رو از دست میده .

6 – یک بازیکن برنده حتی وقتی رو فلاپ 60% احتمال برد داره فکر میکنه که حریفش ممکنه دست بهتری داشته باشه ( با ترسیدن اشتباه نگیرین ) .

7 – یک بازیکن برنده میدونه رو چه فلاپی نباید بلوف زد و چه جور فلاپی جون میده واسه بلوف زدن .

8 – بازیکن برنده میدونه که پوکر یک رونده ..نه فقط شانسه و نه فقط بازی و نه فقط مدیریت ..مخلوط همه چیز .

9 – بازیکن برنده با دوتا برد خوشحال و با 3 تا باخت ناراحت نمیشه .

10 – بازیکن برنده هر روز تجربه به دست میاره و وقتی یک اشتباه رو دوبار تکرار کنه روش زوم میکنه .

ما همه اول آدمیم…

وقتی بهمون بازی پوکر رو یاد میدن تبدیل میشیم به یک ماهی خوشگل..

اگه به اندازه کافی شعور داشته باشیم تبدیل میشیم به یک مارماهی (baracoda) که یک تعداد ماهی دیگه رو میتونیم بخوریم و یاد میگیریم که زنده بمونیم..

اما اگه توان بالایی داریم میشیم یک کوسه که زنده بودن یا زنده موندن براش مهم نیست.وظیفه کوسه پاره پاره کردن ماهیهای دیگه است..

به قول اسکلانسکی این نامردیه که بزاری یک احمق پولشو نگه داره .