ریور پوکر

🌟 ریورپوکر River Poker

ریور پوکر به عنوان محبوب ترین و بهترین سایت پوکر پولی در بین کاربران رواج یافته است.

تورنمنت های هفتگی میلیونی با ورودی رایگان در سایت ریور پوکر

🔻 آیا پوکر شانس و قمار است یا تفکر و مهارت ؟ در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم👇

سایت ریور پوکر
آیا پوکر شانس و قمار است یا تفکر و مهارت ؟

برای ریاضی دانان اثبات اینکه آیا پوکر زیر مجموعه قمار طبقه بندی میشود یا بازیهای مهارتی , کار آسانی محسوب نمیشد .

همچنین مدلهای ریاضی و نرم افزارهای شبیه سازی که برای بررسی این موضوع بکار گرفته میشدند به علت عدم انطباق با بازی واقعی , فاقد اعتبار حقوقی بودند .

امروزه تاسیس کازینوهای آنلاین, جمع آوری شواهد لازم برای این قضاوت را تسهیل کرده است . پردازش اطلاعات حاصل شده, احتمال تعلق این بازی را به گروه بازیهای مهارتی افزایش داده و علاقه مندان امیدوارند که این نتایج منجر به تغییر قوانین محدود کننده مربوط به قمار درباره پوکر بشوند .

دو پژوهش اخیر به ترتیب به این صورت انجام شدند : در اولی , روش کار بر مبنای تغییرات برد و باخت یک بازیکن به عنوان معیاری از شانس و مقایسه بیلان بازیکنان مختلف ( با سطوح مهارتی متفاوت ) با احتمال توزیع شانس ایشان, در نظر گرفته شد و مشاهده شد که با عبور از 1000“دست” , نقش مهارت بر شانس غلبه می یابد .

و در پژوهش دوم درصد دستهای رو نشده به عنوان معیاری از مهارت در نظر گرفته شد . زیرا که در آنها عملا به علت دیده نشدن کارتها شانس معنی پیدا نمیکند .

با بررسی 103 میلیون دست , مشاهده شد که در %76 آنها برنده بدون رو شدن دستها تعیین میشود . به این ترتیب هر دو پژوهش مهارتی بودن این بازی را به خصوص در تعداد دستهای زیاد تایید کردند .

مطالب دیگر 👇

لوگو ریور پوکر

ریورپوکر